MİKROSKOPİYA TESTLƏRİ

TEST ADI

QİYMƏT

QANIN LEYKOFORMULASI  
SIDIYIN UMUMI ANALIZI  
SIDIYIN NECIPORENKO USULU ILE MUAYENESI  
NECISIN UMUMI ANALIZ  
SPERMOQRAMMA  
BELGEMIN TEDQIQI  
VAJINAL SÜRÜNTÜ MIKROSKOPIYASI  
NECISTE GREGERSON SINAĞI  
SPERMANIN MIKROSKOPIYASI  
USAK BASINDAN YAXMA  
SIAL TURSUSU  
MEDE TERKIBININ TEDQİQİ  
ARB (BK)  
NECISTE PARAZIT TEYINI  
NECISTE HELICOBAKTER PILORI  
OTOLOK PLAZMA HAZIRLANMASI  
SELOBANT METODU (PARAZIT)  
NECİSTE LAMBLİYA ANTİGENİ  
NATİV MİKROSKOBİYA  
CALPROTECTIN / LACTOFERRİN  GAITADA  
PROTOZOAN PARAZITLERININ TEYİNİ NECİSTE  
CLASTRİDİUM VE TOXİN TEYİNİ NECİSTE  
PROSTAT MAYESİ MİKROSKOPİYASİ  
CALPROTECTİN  
GAİTADA ROTAVİRUS + ADENOVİRUS  
KRYOGLOBULIN  
SIDIKTE OD PIGMENTLERI  
DEMODEKS  
PLEVRAL MAYENIN ANALIZI  
PERIKARDIYAL MAYENIN ANALIZI  
ASSITIK MAYENIN ANALIZI  
BEYIN ONURGA MAYESININ ANALIZI  
QUSUNTUNUN İNCELENMESİ  
ÖD MAYESİNİN ANALİZİ  
DIRNAGDA GOBELEK AXTARILMASI   
URETRAL AXINTININ MIKROSKOPISI