HEMOSTAZ TESTLƏRİ

TEST ADI

QİYMƏT

MIKROALBUMIN (24 SAAT SİDİK)   
D-DIMER  
ANTISTREPTOLIZIN-O  
REVMATOID AMILI   
C-REAKTIV PROTEİN (HS)  
IgA ( SERUM)  
IgG (SERUM)  
IgM (SERUM)  
KOMPLEMAN 3 (C3)  
KOMPLEMAN 4 (C4)  
ANTITROMBIN ANTIJEN  
PROTEIN C ANTIJEN  
PROTEIN S ANTIJEN TOTAL  
SERULOPLAZMIN (SERUM)  
PT QARIŞIM TESTİ  
APTZ QARIŞIM TESTİ  
ALFA-1 ANTITRIPSIN  (SERUM)  
KAPPA YÜNGÜL ZENCIR   (QAN)  
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR   (QAN)  
KAPPA YÜNGÜL ZENCIR   (SİDİK )        
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR  (SİDİK)      
TROMBİN ZAMANI  
Lambda Hafif Zincirleri,serum  
Kappa Hafif Zincirleri,serum  
PROTROMBIN  
FIBRINOGEN  
A.PARSEL TROMBOPLASTIN ZAMANI  
KOAQULOQRAMMA PANELI   
PT VE APTZ