BAKTERİOLOGİYA

TEST ADI

QİYNƏT

STREPTO A TEST   
GRAM BOYAMA  
JIGULAR PASEV EKILMESI  
YAXMANIN EKILMESI  
HESTEHANA NUMUNESI EKILMESI  
LISTERIA MONOCYTOGENES (NECIS)  
ONURGA BEYIN MAYESININ EKILMESI  
OYNAQ MAYESININ EKILMESI  
QANIN STERILLIYI - SAQ PERIFERIYA  
QANIN STERILLIYI - SOL PERIFERIYA  
TRAXEYAL ASPİRASIYA EKİLMESİ ( DTA )  
BRONXOALVEOLAR LAVAJ EKİLME  
QAPAQCIQ EKİLMESİ  ( MİTRAL )  
QAPAQCIQ EKILMESI  ( AORTA)  
ÖD KİSESİ MAYESİNİN EKİLMESİ  
ELDEN EKİLME  
DISBAKTERİOZ MÜAYİNESİ  
ANAEROBİK EKİLME VE ANTİBİOTİK HESSESLİK  
KORNEA.KONJUKTIVA YAXMA EKILME   
PERITONAL MAYENIN EKILMESI  
SINOVYAL MAYE EKILMESI  
GÖBELEK AXTARILMASI (DERI V.S)  
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ANTİJEN  
MYCOPLAZMA VE UREAPLAZMA EKILME  
QANIN STERILLIYI(AEROB)  
SIDIYIN EKILMESI  
SPERMANIN EKILMESI  
KATETERIN EKILMESI ( SİDİK )  
USAQLIQ YOLU MOHTEVIYYATININ EKILMESI  
ANA SUDUNUN EKILMESI (SAG)  
YARA MOHTEVIYYATININ EKILMESI  
BELGAMIN EKILMESI  
PLEVRA MAYESININ EKILMESI  
PROSTAT SIRESININ EKILMESI  
URETRAL AKINTININ  EKİLMESİ  
ESNEKDEN YAXMA  
BURUNDAN YAXMA  
QULAK AXINTISININ EKILMESI  
GOZ AKINTISININ EKILMESI  
NECISIN EKILMESI  
BRUCELLA (RAYT-XEDELSON REAKSIYASI)  
MEDE-SIFRAQIN EKILMESI  
ASSIT MAYESININ EKILMESI  
PERIKARDIAL MAYESININ EKILMESI  
MIC DEGERI VANKOMISIN  
QUSUNTUNUN EKILMESI  
QÖBELEYİN MUAYINESI  
MIC DEGERI CIPROFLOXACIN  
MIC DEGERI CEFTRIAXONE  
MIC DEGERI MEROPENEM  
MIC DEGERI LEVOFLOXACIN  
DRENAJ MOHTEVIYYETININ EKILMESI   
OYNAQ MAYESİNİN ANALİZİ  
BRUCELLA (Rose Benqal)  
KATETERİN EKİLMESİ ( QAN )  
ANA SUDUNUN EKILMESI ( SOL)  
QANIN STERILLIYI  (ANAEROB)