Bütün testlər

ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
XORIONIK QONADOTROPIN (HEFTE)
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
XLOR (Cl)
XOLESTERIN
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
XLAMIDIYA IgM
XLAMIDIYA IgG