Bütün testlər

AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
VARİCELLA ZOSTER İgM
VARİCELLA ZOSTER İgG
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
VITAMIN D3 total
MİKROSKOPİYA Qiyməti
VAJINAL SÜRÜNTÜ MIKROSKOPIYASI
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
VDRL
VDRL SEMİKANTİTATİF
VITAMIN B12