Bütün testlər

PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
RESPİRATOR SİNSİTYAL VİRÜS (teneffüs yolu virusu)
RUBELLA PZR
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
REVMOTOID AMILI
HEMATOLOJI TESTLER Qiyməti
RETIKULOSIT
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
RUBELLA IgM
RUBELLA IgG