Bütün testlər

PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
NEİSSERİA GONORRHOEAE ( PZR )
MİKROSKOPİYA Qiyməti
NECİSTE LAMBLİYA ANTİGENİ
NATİV MİKROSKOBİYA
NECISTE HELICOBAKTER PILORI
NECISTE PARAZIT TEYINI
NECISTE GREGERSON SINAĞI
NECISIN UMUMI ANALIZ
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
NECISIN EKILMESI
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
NATRIUM (Na)