Bütün testlər

AVTOİMMUN SEROLOGİYASI Qiyməti
MPO ANCA (pANCA)
PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
MYCOPLASMA HOMINIS PCR
MYCOPLASMA GENITALIUM PCR
MYCOPLASMA TIPLERI PCR
MİKROSKOPİYA Qiyməti
MEDE TERKIBININ TEDQİQİ
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
MIKROALBUMIN (Idrar)
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
MIC DEGERI LEVOFLOXACIN
MIC DEGERI CEFTRIAXONE
MIC DEGERI MEROPENEM
MIC DEGERI CIPROFLOXACIN
MIC DEGERI VANKOMISIN
MEDE-SIFRAQIN EKILMESI
MYCOPLAZMA VE UREAPLAZMA EKILME
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
MAQNEZIUM (Mg)
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS (KART TEST)