Bütün testlər

ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
LUTEINLESDIRICI HORMON (LH)
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
Lambda Hafif Zincirleri,serum
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR (SİDİK)
LAMBDA YÜNGÜL ZENCİR (QAN)
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ANTİJEN
LISTERIA MONOCYTOGENES (NECIS)
HEMATOLOJI TESTLER Qiyməti
LEYKOSIT
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
LAKTOZ TELORANS TESTİ
LAKTATDEHIDROGENAZA (LDH)
LAKTAT
LIPAZ
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
LAMBLIYA IgA
LAMBLIYA IgM
LAMBLIYA IgG