Bütün testlər

PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
GARDNERELLA VAJİNALİS
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
GROWTH HORMON 0
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
GÖBELEK AXTARILMASI (DERI V.S)
GOZ AKINTISININ EKILMESI
GRAM BOYAMA
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
GIARDIA LAMBLIA IgG-IgM