Bütün testlər

ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
DHEA-S
MİKROSKOPİYA Qiyməti
DIRNAGDA GOBELEK AXTARILMASI
DEMODEKS
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
D-DIMER
BAKTERİOLOJİ Qiyməti
DISBAKTERİOZ MÜAYİNESİ
DRENAJ MOHTEVIYYETININ EKILMESI
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
D-XSİLOZ ( D-XYLOSE ) OBSOSBSİYA TESTİ
DEMIR BIRLESTIRME QABILIYYETI (Total)
DEMIR (Fe)
DRENAJDA AMILAZA
DIASTAZA SIDIKDE