Bütün testlər

TÜMOR MARKERLERİ Qiyməti
CA-125
CA 19-9
CA 15-3
PZR MÜAYİNƏLƏRİ Qiyməti
CMV PZR ( KEMİYET )
CMV PZR
CHLAMYDIA TAYINI PZR
ENDOKRENOLOJI TESTLƏR Qiyməti
C - PEPTIT Aclık
CK-MB TURBO
MİKROSKOPİYA Qiyməti
CLASTRİDİUM VE TOXİN TEYİNİ NECİSTE
KOAQULOQRAMMA Qiyməti
C-REAKTIV ZULAL (HS)
BİYOKİMYƏVİ TESTLER Qiyməti
COX ASAGI SIXLIOLI LIPID (VLDL)
İNFEKSİYA SEROLOGİYASI Qiyməti
COOMBS (INDIREK)
COOMBS (DIREK)